Sex, AIDS a vztahy

Pro žáky 8. a 9. třídy byla uspořádána přednáška s besedou na ožehavá témata, která jsou také součástí učiva na základních školách. 15.5.2017 přijel do naší školy pan Tomáš Řehák z občanského sdružení ABATOP, které pomáhá a působí v prevenci sociálně patologických jevů. Mluvilo se o zneužívání drog, zodpovědném sexuálním chování a nemoci AIDS. Pan Řehák zaujal posluchače citlivým přístupem k závažným tématům, ale i humorem a otevřeností. Mluvené slovo bylo doplněno zajímavou prezentací a filmem k dané problematice. Žáci ocenili především milé a vtipné příhody ze života, učitelé vysokou úroveň přednášky i profesionální přístup přednášejícího.

Z reakcí žáků: „Překvapil mě počet HIV pozitivních… Zaujalo mě, že pán mluvil otevřeně a zároveň vtipně… Zaujalo mě, kolik zemí navštívil, jak se staral o děti a byl s nimi do poslední chvíle jejich života… Bylo to moc pěkné, ale nejhorší byly fotky s nemocemi nebo jeho zážitky, když byl v nemocnici… Pán pojal vtipně i toto drsné téma… Podle mě informace, co nám podal, byly velice důležité a podané tak, že na to jen tak nezapomenu…“