Vybíjená

„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Tímto heslem jsme se řídili, když jsme se rozhodli sestavit družstvo čtvrťáků a páťáků, které bude reprezentovat školu v okresním kole turnaje ve vybíjené. Jednalo se o tzv. otevřenou kategorii – chlapci nebo smíšené družstvo. Naše holky z 5. třídy mají páru, tak nebylo pochyb, že doplní bojovné hochy. Ve škole při tréninku tato skupina neměla přemožitele. V okresním kole v Příměticích se však ukázalo, že potřebujeme doladit taktiku hry a zlepšit chytání míče. Šesté místo nás trochu mrzelo, ale přesto jsme dokázali podat ruku soupeřům a ocenit jejich kvality.